HISTORIE VAN HET KOOR

Jan van Leeuwen onze huidige dirigent kwam in aanraking met Shanty door doordat hij gevraagd werd om een shantykoor in Katwijk te dirigeren. Toen hij daar stopte vond hij dat er ook zo’n koor in Leidschendam moest komen.

Door deze kennismaking zag Jan het helemaal zitten; zo’n koor moest er ook in Leidschendam-Voorburg komen, met als belangrijke de Vliet als belangrijke vaarweg tussen Rijn en Schie.

In maart 2003 plaats Jan een oproep in het plaatselijke Krantje en waarop destijds 17 belangstellenden reageerden . De eerste repetitie vond uiteindelijk plaats op 25 augustus 2003. Die eerste repetitie samen met een accordeonist vond plaats in een schuur van een broer van Jan aan de Westvlietweg.

In het begin bewerkte Jan liedjes uit het repertoire van zijn voormalig Katwijks koor, daarna kwamen de liedjes van internet, andere koorleden enz. en werden ze ook door hem bewerkt.

Het eerste echte optreden was op 5 januari 2004 voor  familie en belangstellenden. Maar eerste officiële optreden vond plaats op 7 februari 2004 voor de  Oranjevereniging Voorburg en met bekende nummers als  ”What shall we do with the drunken sailor” plus “West Zuidwest van Ameland”. Er was natuurlijk ook begeleiding nodig om het koor muzikaal te ondersteunen. De muzikanten van het eerste uur waren Jan den Ouden en daarna Cees van der Wal.

Ook werd er een eerste bestuur gevormd dat destijds bestond uit voorzitter Jan Verhaar, secretaris Rob van Veen en penningmeester Ton Reedijk. De contributie moest laagdrempelig zijn en werd  vastgesteld op €6 per maand.

Het Shantykoor Midscheeps werd steeds populairder en dat leverde vele nieuwe leden op. De repetitiekeruimte in de schuur maakte plaats voor een vergaderzaaltje naast de judoruimte in sportcentrum de Fluit en daarna verhuisden we naar de Amstelhoeve. Toen dit gebouw gesloopt werd zijn we terecht gekomen in onze huidige repetitieruimte in de Kruisheuvelkerk.

Naast het zingen, dat we met veel plezier doen, was sparen voor een geluidsinstallatie één van de eerste doelen. Doordat we een aantal eenmalige sponsors wisten te vinden en een paar giften kregen konden we de geluidsinstallatie in 2005 aanschaffen. Zo kunnen we nu elk optreden aan.

Er kwamen steeds meer verzoeken voor optredens en dat betekende dat er in de loop der tijd flink aan de uitbreiding van het repertoire is gewerkt.

Shantykoor Midscheeps is een koor waar met plezier gezongen wordt en waar ook na afloop van de optredens of repetities de gezelligheid de boventoon voert.