HET SHANTYKOOR MIDSCHEEPS

Het Shantykoor Midscheeps werd opgericht in 2003 met als doel het verkondigen en in stand houden van de shanty’s ofwel de liedjes die de zeelui vroeger zongen aan boord, tijdens het werk en in hun vrije tijd.

In de loop van haar bestaan verwierf het Shantykoor Midscheeps grote bekendheid en zijn wij trots op een grote, steeds groeiende schare bewonderaars: niet in het minst vanwege het enthousiasme dat wordt uitgestraald tijdens optredens, zowel in besloten kring als op grote festivals, alsmede door onze CD’s.

Het zou te ver voeren alle bijzondere optredens en concerten van het Shantykoor Midscheeps op te sommen, doch wel kan worden geconstateerd, dat het koor steeds in de belangstelling heeft gestaan en nog staat.

Het koor beschikt over een professionele geluidsinstallatie die door onze geluidstechnici op vakkundige wijze wordt bediend. Zij dragen er zorg voor, dat bij buiten optredens en in zalen (ook waar de akoestiek iets minder is), de solisten, de muzikanten en het koor schitterend tot hun recht komen.

Midscheeps zw

Optredens

Het Shantykoor Midscheeps treedt gemiddeld zo’n 25 maal per jaar op. Deze optredens zijn voor het publiek toegankelijk of voor besloten gezelschappen. De optredens die voor het publiek toegankelijk zijn staan vermeld in de concertagenda.

Dirigent

Jan van Leeuwen
Jan van Leeuwen

Onze dirigent, Jan van Leeuwen, is zeer kundig. Daarbij dirigeert hij met zeer veel enthousiasme en gevoel voor de teksten, waardoor hij het beste uit het koor kan halen. Zijn creativiteit en muzikaliteit vormt de inspiratie voor het koor om tot het uiterste te willen presteren. Samen met de artistieke commissie zorgt hij voor een afwisselend repertoire.