HISTORIE VAN HET KOOR

Shantykoor Midscheeps

HISTORIE VAN HET KOOR

Op 29 april 2003 is het Shantykoor Midscheeps opgericht.

Op 10 maart 2020 viel het doek voor de gehele koor sector, alle zangkoren moesten stoppen vanwege corona.

Maar Midscheeps heeft doorgevaren, zij het op halve kracht, maar wel veilig zonder ernstige corona besmettingen, we zijn blijven repeteren op 1,5 meter in de grote kerkzaal van de Kruisheuvelkerk in Leidschendam.

En ook voor onze doelgroep, de zorginstellingen hebben wij nog enkele optredens, soms in de tuinen van de gebouwen kunnen geven.

Maar gelukkig op 23 maart 2022 was alle leed geleden en gaan we weer veel zingen en spelen.

In 2023 hebben we ons 20 jarig jubileum gevierd.

Midscheeps is gegroeid als koor in omvang door succesvolle optredens, nu tot ca 50 leden en zo`n 80 liederen welke wij enthousiast en met veel humor brengen.

Bijvoorbeeld heel mooi is ons lied Bora Bora dat wij 3 stemmig brengen, ook na onze prachtige medley`s horen wij uit het publiek vaak de roep “Bis”, het verzoek om herhaling.

Vaak worden wij na een optreden al direct gevraagd voor de volgende keer.